Voor gezond verstand in het sociaal domein

Nieuwe Bezems is een groep van meer dan 250 enthousiaste mensen die kansen zien om het anders te gaan doen in het sociale domein. Met zo min mogelijk regels en bureaucratie. De wetten in het sociale domein zijn gemaakt om mensen te helpen, niet om organisaties in stand te houden. De wetten bieden genoeg ruimte om breed, creatief en met een frisse blik te kijken en te handelen op basis van wat zorgvragers en hun omgeving echt nodig hebben.


Project Alles begint met een Klik
In september organiseerden we met begeleiding van Crystal Ziel de themabijeenkomst Mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daar ging het erom dat mensen met welke beperking dan ook moeite hebben om aan het werk te komen terwijl werkgevers anderzijds staan te springen om medewerkers. Samen met vertegenwoordigers van UWV, gemeente Almere, Natuurlijk Inclusief, Eigenwijze Saskia, Sociaaldomeinonline en ervaringsdeskundigen hebben we daar een vervolg aan gegeven. Het gaat erom dat mensen elkaar van gezicht leren kennen en dat het klikt. Vandaar dat we het project nu de naam “Alles begint met een klik” hebben gegeven met als doel ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden. Als pilot starten we met de regio Almere en omstreken. 

Op donderdag 31 maart van 13.30 uur  tot 15.30 uur verzorgt Janice Dijkema bij Broodje Hagelslag in Almere een workshop voor werkzoekenden met als thema: Sta in jouw Kracht! Ter voorbereiding van een ontmoeting met werkgevers op vrijdagochtend 1 juli. Ben of ken jij iemand die in of rond Almere woont en graag weer aan de slag wil? Neem dan contact op met Crystal Ziel via crystal@natuurlijkinclusief.nl

 
Mijn blog Hart vol ervaring
Nu meedenken
Nieuwsbrieven
Vorige blogs