Methodiek MENS

EigenWijze Saskia slaakt steeds een diepe zucht als er tijdens een presentatie de zoveelste “methodiek” wordt geïntroduceerd. ‘Methodiekje’ zus, ‘methodiekje’ zo; voor Positieve Gezondheid, tegen Eenzaamheid, over samenwerking bevorderen tussen Formele en Informele zorg, voor omgaan met ‘verwarde personen’….
Saskia hanteert maar één EigenWijze methodiek, en dat is de methodiek MENS. Vanuit oprechte interesse, nieuwsgierigheid, het delen van verhalen, met tijd, vertrouwen en respect, verbinding zoeken met diegene die je wilt bereiken.
Juist voor die mensen met een psychische kwetsbaarheid, Saskia maakt verbinding met het gezonde stukje brein, maar ook met wensen en het zoeken naar mogelijkheden.

 
Mijn blog Hart vol ervaring
Nu meedenken
Nieuwsbrieven
Vorige blogs