… werkt uit ervaring

Workshop
Maak je eigen actieplan Wereldvrede!

Wereldvrede is een zaak van landen, de VN, de wereldleiders. Toch?

Nee, wereldvrede begint bij jezelf. In deze workshop word je je bewust van je keuzes en de consequenties hiervan elders in de wereld of later in de tijd.

Aan de hand van het dilemma-spel, verschillende inspirerende voorbeelden en een interactieve dialoog leer je van andere deelnemers en leren zij van jou.

Praktisch

Duur workshop: 2 uur

Aantal deelnemers: Max 8

Prijs: € 35,- inclusief boek over wereldvrede twv € 20
Locatie: Spoordreef 24, Almere
Tijd: 19:00-21:00
Datum: 20 november 2019

Meer weten of inschrijven via deze link

Methodiek MENS

EigenWijze Saskia slaakt steeds een diepe zucht als er tijdens een presentatie de zoveelste “methodiek” wordt geïntroduceerd. ‘Methodiekje’ zus, ‘methodiekje’ zo; voor Positieve Gezondheid, tegen Eenzaamheid, over samenwerking bevorderen tussen Formele en Informele zorg, voor omgaan met ‘verwarde personen’….
Saskia hanteert maar één EigenWijze methodiek, en dat is de methodiek MENS. Vanuit oprechte interesse, nieuwsgierigheid, het delen van verhalen, met tijd, vertrouwen en respect, verbinding zoeken met diegene die je wilt bereiken.
Juist voor die mensen met een psychische kwetsbaarheid, Saskia maakt verbinding met het gezonde stukje brein, maar ook met wensen en het zoeken naar mogelijkheden.