… werkt uit ervaring

Kritische vriendin

Je kent het misschien wel, dat je, alleen of met een team, zo enthousiast bezig bent met een project of met beleid, dat je de hiaten of verbeterpunten niet meer “ziet”. Schakel EigenWijze Saskia dan in als ‘kritische vriendin’.
Op vriendelijke en creatieve wijze zet Saskia jou aan het nadenken over aannames en verwachte resultaten door het ‘out of the box’ denken en het ‘buiten de lijntjes kleuren’. Maar ook over hoe het op papier bedacht is, en of dat aansluit op de praktijk. En hoe kan je daar verbinding in maken en aansluiting bij vinden?
Dit kan op veel manieren ingezet worden, welke manier past het best bij jou en/of jouw organisatie?

Denk bijvoorbeeld aan:
-Het inzetten van een klantreis door ervaringsdeskundigen, bijv. als mysterie shopper.
-Het inzetten van een beleidsmaker, projectleider of ambtenaar op de werkvloer, bijv. als mysterie guest.
-EigenWijze Saskia laten aanschuiven bij een (management) teamoverleg met de ‘kritische hamerslag’.
-Het in gesprek gaan en sparren over “wat was ook al weer de bedoeling”.
-Het organiseren van een dialoogtafel.

 
Mijn blog Hart vol ervaring
Nu meedenken
Nieuwsbrieven
Vorige blogs