… werkt uit ervaring

Workshop
Maak je eigen actieplan Wereldvrede!

Wereldvrede is een zaak van landen, de VN, de wereldleiders. Toch?

Nee, wereldvrede begint bij jezelf. In deze workshop word je je bewust van je keuzes en de consequenties hiervan elders in de wereld of later in de tijd.

Aan de hand van het dilemma-spel, verschillende inspirerende voorbeelden en een interactieve dialoog leer je van andere deelnemers en leren zij van jou.

Praktisch

Duur workshop: 2 uur

Aantal deelnemers: Max 8

Prijs: € 35,- inclusief boek over wereldvrede twv € 20
Locatie: Spoordreef 24, Almere
Tijd: 19:00-21:00
Datum: 20 november 2019

Meer weten of inschrijven via deze link

Cliëntperspectief

EigenWijze Saskia maakt denken vanuit cliëntenperspectief vanzelfsprekend!


Hoe fijn is het om te beseffen dat beleid, initiatieven en pilots vanuit jouw gemeente of organisatie gedragen worden door de mensen waar het omgaat?
Dit vereist een omslag in het denken, een bewustzijns “dingetje” waar alle partijen hun voordeel uit kunnen halen. Niet over de mensen, maar met de mensen! We nemen elkaar serieus.
EigenWijze Saskia maakt dit perspectief zichtbaar en bespreekbaar binnen uw organisatie. Daarvoor heeft zij verschillende EigenWijze tools beschikbaar, of maakt deze op maat!

Expertise: nieuwe Wet verplichte GGz. Ervaringsdeskundigheid “GGz in de wijk”, ADD, angst, suïcide