Mensperspectief

EigenWijze Saskia maakt denken vanuit mensperspectief vanzelfsprekend!


Hoe fijn is het om te beseffen dat beleid, initiatieven en pilots vanuit jouw gemeente of organisatie gedragen worden door de mensen waar het omgaat?
Dit vereist een omslag in het denken, een bewustzijns “dingetje” waar alle partijen hun voordeel uit kunnen halen. Niet over de mensen, maar met de mensen! We nemen elkaar serieus.
EigenWijze Saskia maakt dit perspectief zichtbaar en bespreekbaar binnen uw organisatie. Daarvoor heeft zij verschillende EigenWijze tools beschikbaar, of maakt deze op maat!

Expertise vanuit ervaringsdeskundigheid en aanvullende trainingen: Wet verplichte GGz, GGz in de wijk, ADD, angst, suïcide, herstelproces, cliëntenparticipatie, naasten van verslaving.

 

 
Mijn blog Hart vol ervaring
Nu meedenken
Nieuwsbrieven
Vorige blogs