… werkt uit ervaring

Cliëntperspectief

EigenWijze Saskia maakt denken vanuit cliëntenperspectief vanzelfsprekend!


Hoe fijn is het om te beseffen dat beleid, initiatieven en pilots vanuit jouw gemeente of organisatie gedragen worden door de mensen waar het omgaat?
Dit vereist een omslag in het denken, een bewustzijns “dingetje” waar alle partijen hun voordeel uit kunnen halen. Niet over de mensen, maar met de mensen! We nemen elkaar serieus.
EigenWijze Saskia maakt dit perspectief zichtbaar en bespreekbaar binnen uw organisatie. Daarvoor heeft zij verschillende EigenWijze tools beschikbaar, of maakt deze op maat!

Expertise: nieuwe Wet verplichte GGz.
Ervaringsdeskundigheid: “GGz in de wijk”, ADD, angst, suïcide.

 
Mijn blog Hart vol ervaring
Nu meedenken