EigenWijze Saskia

EigenWijze Saskia adviseert vanuit mensperspectief, sociaal domein breed, overheden, (in)formele zorg organisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGz als aandachtsgebied.
Onafhankelijk, vanuit samenwerking, talent en een positieve (originele) kijk. Expertise in o.a. Wet Verplichte GGz, onafhankelijke cliëntondersteuning, (her) inrichten en ondersteunen van cliëntenraden. Deelt ervaring en lef door interactieve en originele presentaties en/of dialooggesprekken, waarin (voelbaar) zichtbaar wordt gemaakt hoe je beperkingen “om kan denken” in talenten.

EigenWijze Saskia is gevestigd in Almere en ondersteunt bedrijven, organisaties, overheid en maatschappelijke instellingen met creatieve, inspirerende en opvallende activiteiten.

 

Actueel

 


De gesprekstafel was een groot succes, met veel nieuwe ideeën en verbinding tussen politiek en bewoners! Bekijk via deze link de samenvatting – EigenWijze gesprekstafel Laat je STEM horen!

Ook zijn er naar aanleiding van deze gesprekstafel op 15 maart vragen gesteld namens de Partij van de Dieren en Groenlinks in de raad van Almere. Bekijk de brief aan de voorzitter via deze link – SV – Laagdrempelige ondersteuning voor mensen met psychische klachten.Zorgen dat iedereen zich zo thuis mogelijk voelt, dat is wat we willen in Almere. Daar horen  ook onze inwoners bij met een zorgvraag, zoals ouderen, dak- en thuisloze jongeren, psychisch kwetsbare mensen en geestelijk – en licht gehandicapten.

Door persoonlijke verhalen te delen van iedereen die te maken heeft met Wonen en Zorg, willen we zorgen voor meer onderling begrip. De komende maanden delen we deze verhalen via deze pagina, onze nieuwsbrief, krant en social media. Het zijn verhalen van woningcorporaties en zorg- & welzijnsinstellingen. Maar ook de verhalen van inwoners die een woning en zorg krijgen én van hun buurtbewoners.

De communicatie start medio september 2021 en loopt door tot maart 2022. Aan de hand van 4 thema’s laten we de aankomende maanden zien wie alle betrokkenen zijn, wat hun rol is en wat zij vinden van de combinatie Wonen en Zorg.

Bekijk het hele filmpje hier!


 
Mijn blog Hart vol ervaring
Nu meedenken
Nieuwsbrieven
Vorige blogs