EigenWijze Saskia

EigenWijze Saskia adviseert vanuit mensperspectief, sociaal domein breed, overheden, (in)formele zorg organisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGz als aandachtsgebied.
Onafhankelijk, vanuit samenwerking, talent en een positieve (originele) kijk. Expertise in o.a. Wet Verplichte GGz, onafhankelijke cliëntondersteuning, (her) inrichten en ondersteunen van cliëntenraden. Deelt ervaring en lef door interactieve en originele presentaties en/of dialooggesprekken, waarin (voelbaar) zichtbaar wordt gemaakt hoe je beperkingen “om kan denken” in talenten.

EigenWijze Saskia is gevestigd in Almere en ondersteunt bedrijven, organisaties, overheid en maatschappelijke instellingen met creatieve, inspirerende en opvallende activiteiten.

 
Mijn blog Hart vol ervaring
Nu meedenken
Nieuwsbrieven
Vorige blogs